Gía Chén Đĩa Cố Định Chữ V Eurogold Inox201 EU01090

787.000

Thương hiệu: Chính hãng EUROGOLD
Mã số: EU01070
Sản phẩm: Gía Chén Đĩa Cố Định Chữ V
Chất liệu: inox